Med VeAinfo utnyttjas Internet när det är som bäst - VeAinfo är ett komplett sytem från mätdatainsamlingen i fält fram till färdiga rapporter, grafer för analys mm.

 

Datainsamlingen

Data kan bestå av olika mätparametrar såsom drifttider för pumpar, nederbörd, bräddningar, nivåförändringar i vattentorn, vattendrag eller ledningssystem, flöden mm.

Datainsamlingen kan ske med hjälp av utrustning som Du redan har idag eller med datainsamlare som vi säljer. HÄR finns våra dataloggers där VeALogg är en billig men avancerad datalogger speciellt anpassad för övervakning av VA-anläggningar.

 

VeALogg

VeALogg

 

Kommunikation

För att få in data för bearbetning och vidare till Internet behöver man kunna hämta hem data på ett enkelt sätt - i våra dataloggers använder vi senaste GSM-teknik med batteridrift vilket ger många fördelar och låga kommunikationskostnader.

Kommunikationen kan ske ofta, exempelvis varje timma, eller med längre tidsmellanrum såsom veckor - Du väljer själv hur ofta Du vill bli uppdaterad.

 

Databas

På vår webserver finns hjärtat i systemet - här finns en avancerad SQL-server samt den programvara som sköter all in- och utforsling av data till databasen. När Du vill se ett diagram eller driftrapport via Din webbläsare går en instruktion till vår webserver som genast expedierar Dina önskemål - oavsett var Du befinner Dig i världen.

I databasen har Du alltid tillgång till alla rådata samt beräknade data - glöm det här med gamla tiders sätt att hantera rådata!

 

Import/export av mätdata

Till databasen kan Du importera data från andra system. Du kan också exportera alla eller delar av Dina mätdata för vidare behandling i andra system. Du är inte inlåst i VeAInfo!

Analys

En styrka med VeAinfo är de stora möjligheterna med att hantera och analysera mätdata. Här skapar Du enkelt sammansatta grafer, t ex nederbörd och flödeskurvor. Du kan också välja vilket tidsintervall som skall visas, antingen via fasta tider (senaste dygn, senaste vecka eller senaste månad) eller själv välja önskat tidsintervall.

Du kan från mätdata i databasen skapa nya mätdata och spara dessa i databasen. T ex kan Du addera och subtrahera olika mätvärden och skapa ett nytt, beräkna nya värden med hjälp av en formel, t ex beräkna flöde utifrån en nivå vid ett skibord.

 

Rapporter

Förutom ordinära tabeller över mätvärden kan Du skapa och ta ut rapporter via färdiga rapportmallar. Exempel på rapporter är dygnsnederbörd, driftrapporter för avloppspumpstationer och tryckstegrings-stationer, bräddrapporter mm.

Rapportmallarna kommer att utökas efterhand som önskemål uppstår - Du kan som användare själv påverka utvecklingen.

 

Anläggningsdata

I VeAinfo kan man lägga in data över sina anläggningar. Detta kan vara ritningar, maskin- och instrumentdata, driftinstruktioner mm.

 

Larm

Om man använder våra dataloggers VeALogg eller Cello kan man använda VeAinfo som ett larmsystem. I VeAinfo lägger man upp hur inkommande larm skall distribueras (via e-post, SMS eller minicall), vilka som skall få larmet samt den text som skall gå ut.

I VeAinfo kvitteras larmen. Till varje larm kan Du göra en notering, t ex vad som orsakade larmet och vilken åtgärd som vidtagits. Allt sparas i databasen för senare uttag av statistik.

 

Våra övriga tjänster

Kanske tycker Du att VeAinfo är ett perfekt system för Dina syften men att Din tid att genomföra analyser och sammanställa rapporter ändå är begränsad.

VeAinfo är utvecklat av VA-tekniker för VA-tekniker. Det innebär att vi kan hjälpa Dig att sammanställa de rapporter som Du önskar, t ex inför miljörapporten i mars varje år, driftsammanställningar och analyser för att prioritera och budgetera nästa års saneringsåtgärder mm.

 

Vill Du prova redan idag?

Registrera dig HÄR så får Du genast ett användarkonto där Du kan logga in och titta på olika mätvärden från våra Demo-logger!

Diagram