Som ni vet drabbades VeAinfo av ett större driftsstopp i april. Främsta orsak var en överbelastning av databasen från snabbt accelererande datamängder, något som nu är åtgärdat med hjälp av vårt systerbolag Norconsult Astando.

I samband med detta arbete påtalades en del brister i VeAinfo-systemet, varför vi nu ser över möjligheten att bygga om och bygga ut - och samtidigt modernisera systemet. I detta syfte träffar vi nu våra större beställare, för att få deras synpunkter på den nya kravspecifikation vi håller på att färdigställa.

Om du har synpunkter eller önskemål på framtida funktionalitet, hör gärna av dig till Niklas Sörensson, teamchef VeAinfo, niklas.sorensson@norconsult.com. Dina förslag och funderingar mottages tacksamt!

Mer information om slutsatser och fortsätta arbeten kommer att skickas ut i augusti.

Fram tills dess att ett nytt eller ombyggt system tas i drift, fortsätter vi givetvis att leverera i VeAinfo-systemet som tidigare.

AJ Larnelius, Affärsområdeschef Mark och Vatten


 

[2020-10-20]
Uppgradering av siten www.veainfo.se
[2019-03-15]
Strul med GSM-modem
[2018-05-25]
Angående att GDPR ersätter PuL
[2017-07-07]
Ny server på plats
[2017-05-22]
Kommunikationsproblem
[2017-02-10]
Systemunderhåll
[2017-01-26]
Systemunderhåll
[2016-12-20]
Systemunderhåll
[2016-12-14]
Tillfälligt driftavbrott!
[2016-03-31]
Serverflytt
[2015-06-22]