Angående att GDPR ersätter PuL


Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Det tycker vi är bra och viktigt!
Vi vill upplysa dig om att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och effektivt sätt.

Du kan alltid avregistrera dig genom ett mail till info@veainfo.se

Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi delar inte dessa uppgifter vidare till tredje part. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter eller be oss radera dem, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs


 

[2020-10-20]
Uppgradering av siten www.veainfo.se
[2019-03-15]
Strul med GSM-modem
[2018-05-25]
Angående att GDPR ersätter PuL
[2017-07-07]
Ny server på plats
[2017-05-22]
Kommunikationsproblem
[2017-02-10]
Systemunderhåll
[2017-01-26]
Systemunderhåll
[2016-12-20]
Systemunderhåll
[2016-12-14]
Tillfälligt driftavbrott!
[2016-03-31]
Serverflytt
[2015-06-22]