Strul med GSM-modem


För närvarande har vi problem med GSM-trafiken över vissa av våra modem. Detta innebär att vissa VeAlogg (totalt ca 30 st.) inte kommer i kontakt med vår server.

Vi jobbar på att lösa problemet och beklagar det inträffade.

Ingen data bör gå förlorad då loggrarna håller kvar sitt data om de inte lyckas få kontakt.


 

[2020-10-20]
Uppgradering av siten www.veainfo.se
[2019-03-15]
Strul med GSM-modem
[2018-05-25]
Angående att GDPR ersätter PuL
[2017-07-07]
Ny server på plats
[2017-05-22]
Kommunikationsproblem
[2017-02-10]
Systemunderhåll
[2017-01-26]
Systemunderhåll
[2016-12-20]
Systemunderhåll
[2016-12-14]
Tillfälligt driftavbrott!
[2016-03-31]
Serverflytt
[2015-06-22]