Dataloggern BabyNewlog är en batteridriven datalogger med 1 alternativt 3 digitala ingångar och 128 Kb dataminne (dock max 64 kb/kanal).

Kapsling IP68.

Kanal 1 kan användas för att registrera status (till/från), händelser, frekvens eller räkning av pulser över ett visst tidsintervall.

Kanal 2 och 3 kan endast användas till händelser samt pulsräkning.

Dataloggern används i applikationer som bräddkontroller, regnmätare, vattenmätare etc.

Kan även lagra analoga mätvärden 4-20 mA via ett interface.

Drifttemperatur: -20 °C till + 50 °C
Skyddsklassificering: IP68 nedsänkbar till 2 meter under ospecificerad period
Vikt: 460 gram

För ytterligare information och priser -