Cello är ett ny familj av dataloggers från Technolog med trådlös kommunikation med omvärlden. Cello utnyttjar GSM för att transferera data och larmer till en värddator.
Cello finns i tre versioner:
- enbart flöde vattenmätare 1-2 stycken
- flöde och tryck 0-100 mvp
- åtta digitala kanaler (samma som Newlog 3)

Helt batteridriven med upp till 5 års batterilivslängd.
Cello används tillsammans med programmet PMAC.
Cello har en specialdesignad antenn som gör det möjligt att placera Cello under gjutjärnslock och ändå ha tillräcklig signalstyrka för GSM-nätet.

Cello är inkapslad i en IP 68 vattentät kapsling.

Många möjligheter till larm, låg, hög och dessutom s k profil över dygnet.

Funktion
Vid placering av Cello i t ex en mätkammare undersöks först signalstyrkannär locket satts på. Efter ett test om 1-4 minuter får man ett utdrag på signalstyrkan från de olika sändare/mottagare som Cello noterat.
Om bra förhållanden startas Cello och placeras på sin plats. Strax efter starten sänder Cello ett SMS till värddatorn. Detta SMS innehåller uppgifter om identitet för Cellon, vilka kanaler som är aktiva mm.
Mätplatsen registreras automatiskt i programmet PMAC som därefter är klar att ta emot nya SMS med data. SMS med data kan överföras varje dygn, varje vecka etc.

Direkt efter det att SMSet är mottaget kan användaren titta på aktuell data.
Larmen skickas till värddatorn som därefter skickar larmen vidare till t ex en mobiltelefon.

För att ytterligare underlätta användandet för våra kunder erbjuder VAAnalys en översättare av data i PMAC (binärdata, oläsliga) till ett öppet dataformat som gör data tillgängligt för andra programvaror som t ex Excel, VeAGRAF, Gandalf mm.
För att ytterligare förenkla datahanteringen kan vi också styra SMSen till vår webbserver där vi processar data. Dessa data kan Du därefter, via ett lösenord, nå direkt via din webbläsare.
Du behöver i detta fall endast tänka på att placera ut Cellon - resten tar vi hand om.

Typiska användningsområden
- Pumpstationsövervakning
- Bräddavloppskontroller
- Nederbördsmätning
- Tryckmätning och samtidig flödesmätning distriktsvattenmätare
- Tryckmätningar
- Nivåmätning

För ytterligare information och priser -