VeALogg är en datalogger speciellt utvecklad för miljöer där batteridrift måste användas och där data skall tömmas kontinuerligt. Den kan därför användas i alla typer av applikationer inom VA-tekniken, temporärt eller som ett komplement till traditionella driftövervakningssystem.

Specifikation

En pulsingång för händelseregistrering. Tre ingångar för registrering av tid för till/från för pumpar eller liknande. En larmingång till/från. Option: 1-2 analoga ingångar 4-20 mA för t ex nivågivare. Option: Mätsignal fram/bakåtflöde BrimerFlow Strömförsörjning: 7-12 VDC via batterieliminator eller batteri. Kapsling: IP67/ IP68 (option) Batterilivslängd : 6 månader vi datatömning varje dygn. All kommunikation med VeALogg sker via GSM-nätet. VeALogg kan dessutom fås med valfritt antal digitala/analoga ingångar - allt efter behov. Ni önskar - vi levererar!

Avloppspumpstationer

VeALogg registrerar till/frånslag för varje pump. I VeAInfo beräknas tillrinningen, drifttider för respektive pump samt samkörningstider. VeALogg kan larma för hög nivå i pumpsumpen/bräddning. VeAInfo kan larma för t ex höga samkörningstider. För pumpstationer finns nu en version av VeALogg där GSMmodemet är i drift kontinuerligt. Med denna kan man direkt från VeAInfo ringa upp och få aktuell status på pumpdriften efter t ex ett larm. Som option kan man få VeALogg med 1-2 analoga ingångar där t ex en tryckgivare kan anslutas för att kontinuerligt registrera nivån i pumpsumpen t ex varje minut och dessutom vid varje till/frånslag av pumpar. Detta innebär ytterligare information om hur tillflödet varierar i samband med stora tillflöden då pumparna måste gå kontinuerligt längre tider.

Nederbördsmätning

VeALogg används tillsammans med en regngivare med pulsutgång. VeALogg registrerar händelserna för varje vippning. I VeAInfo beräknas regnintensitet, ackumulerad nederbörd samt regnrapporter. VeAInfo kan t ex larma för hög regnintensitet.

Mätöverfall, nedstigningsbrunnar

VeALogg används tillsammans med en tryckgivare 0-1 meter. Flödet över mätöverfallet beräknas och presenteras i VeAInfo. Om VeALogg används i en nedstigningsbrunn kan nivån räknas om i VeAInfo till ett flöde (kalibrerad mätpunkt VeALogg kan larma vid onormalt hög/låg nivå.

Bräddavlopp

VeALogg används tillsammans med 1-4 vippor. VeALogg registrerar tidpunkt för tillslag/frånslag. VeALogg kan larma vid t ex första bräddnivån.

Flödesmätare

Flödesmätare vid vattenverk, reningsverk, distriktsmätare på vattenledningsnätet eller större förbrukare kan anslutas till VeALogg (puls eller 4-20 mA). VeAInfo kan larma för onormala flöden. VeAInfo kan t ex beräkna nyckeltal för nattförbrukningen inom olika delområden. För mer information, prisförslag mm kontakta oss nedan!

BrimerFlow i vattenledningsnät

BrimerFlow är ett enklare och billigare sätt att mäta flöden i ett vattenledningsnät. Grunden till detta är Brimers ventil B1 där bröstet ersatts med en plåt i vilken det sitter en turbinmätare monterad. Turbinen klarar flöden ner till 0,5 l/s i båda riktningarna. Mätsignalen fråm BrimerFlow loggas av en VeALogg med datatömning direkt till VeAInfo. Larm kan också genereras för höga flöden i båda riktningarna.