Till Norconsults hemsida                                                                                                                                               

Användarnamn:

 

Lösenord:Mätinstrument

I anslutning till tjänsten VeAinfo erbjuder Norconsult även försäljning och uthyrning av mätutrustning. Ni hittar för närvarande information om dessa produkter nedan.

 

VeALogg
VeALogg är en datalogger speciellt utvecklad för miljöer där batteridrift måste användas och där data skall tömmas kontinuerligt. Lämpar sig därför t ex som en del i ett övervakningssytem för VA-anläggningar.
Datalogger BabyNewlog (1/3-kanaler)
Dataloggern BabyNewlog är en batteridriven datalogger med 1 alternativt 3 digitala ingångar och 128 Kb dataminne (dock max 64 kb/kanal).
Datalogger Newlog (8-kanaler)
Dataloggern Newlog är en batteridriven datalogger med 8 st digitala ingångar.
Dataminne om 128 Kb (dock max 64 kb/kanal).
Datalogger Metrolog 420TA
Metrolog 420TA är en datalogger med integrerat interface för 4-20 mA transmitter eller 4-20 mA loop. Dataloggern har en intern strömförsörjning med...
Cello
Cello är en ny familj av dataloggers från Technolog med trådlös kommunikation med omvärlden. Cello utnyttjar GSM för att transferera data och larmar till en värddator.

Copyright © VeAinfo 2019