På Norconsult har vi ett urval av dataloggare som samlar in, validerar och överför data till vår säkra molnbaserade datahanteringsportal, VeAinfo. I anslutning till tjänsten VeAinfo erbjuder Norconsult även försäljning och uthyrning av mätutrustning. Ni hittar för närvarande information om dessa produkter nedan.

 • VeALogg för batteridrift

  Denna datalogger är speciellt utvecklad för miljöer där batteridrift måste användas och där data skall tömmas kontinuerligt. Lämpar sig därför t ex som en del i ett övervakningssystem för VA- anläggningar där man saknar nätspänning

 • VeALogg för stationär drift

  Denna datalogger är speciellt utvecklad för miljöer där man har tillgång till nätspänning och där data skall tömmas kontinuerligt. Lämpar sig därför till exempel som en del i ett övervakningssystem i pumpstationer eller mätbodar.

 • Flödesmätare Detectronic

  Konstruerade för övervakning av avloppsvatten, industriellt avlopp och dagvatten. MSFM är en flerkanalig enhet som registrerar flödes, nivå och djupdata. Användning av hastighet, djup och temperatur för att bestämma flödeshastigheten säkerställer en mer exakt avläsning som inte kräver mätrännor och anpassar sig automatiskt till produktionsförändringar och intensivt väder som kan påverka flödeshastigheterna.

 • STARFLOW ULTRASONIC DOPPLER Unidata

  Detta ultrasonic Doppler-instrument är ett kompakt, lättanvänt system för mätning av vattnets hastighet och djup i floder och strömmar, öppna kanaler och stora rör.

 • Datalogger BabyNewlog (1/3-kanaler)

  Dataloggern BabyNewlog är en batteridriven datalogger med 1 alternativt 3 digitala ingångar och 128 Kb dataminne (dock max 64 kb/kanal).

 • Datalogger Newlog (8-kanaler)

  Dataloggern Newlog är en batteridriven datalogger med 8 st digitala ingångar. Dataminne om 128 Kb (dock max 64 kb/kanal).

 • Datalogger Metrolog 420TA

  Metrolog 420TA är en datalogger med integrerat interface för 4-20 mA transmitter eller 4-20 mA loop. Dataloggern har en intern strömförsörjning med...

 • Cello

  Cello är en ny familj av dataloggers från Technolog med trådlös kommunikation med omvärlden. Cello utnyttjar GSM för att transferera data och larmar till en värddator.

 • När du har övervakningsinstrument på plats är det nästa steg att komma åt data för din applikation. Om dina dataingenjörer eller analytiker inte befinner sig på samma plats som sensorerna behöver du fjärråtkomst till dina data.